System Informacji Przestrzennej Powiatu Bialskiego
KontaktInformacjePomocZaloguj się
Otwórz Przeglądarkę Map
StartWyszukiwarka metadanych Przeglądaj

Start

 

Katalog metadanych umożliwia łatwe i odpowiednie udostępnianie danych przestrzennych.
W prosty sposób możesz

 

Wyszukać dane
Pobrać dane
Możesz zrobić więcej...
Być użytkownikiem

 

Utworzyć konto
Zapisać wyszukiwanie
Udostępniać dane

 

Utwórzyć metadane
Wczytać metadane
Publikować metadane

Geoportal został zbudowany przy użyciu ESRI Geoportal Server.